Mürasummutid

Lisad

Mürasummutid Airobot ventilatsiooniseadmetele

Vaikse ja efektiivse ventilatsioonisüsteemi tagamiseks on oluline valida ka parimad mürasummutid. Airobot insenerid on valinud välja parimad mürasummutid võttes arvesse Airobot ventilatsiooniseadmete mürakarakteristikat ning mürasummutite summutusvõimet iga sageduse juures.

Tehnilised andmed ja hinnad

Mõõtmed ja lisade hinnakiri

Eelkütte- ja jahutuskalorifeer

Lisad

Eelküte ja jahutus ventilatsioonile

Maaküttel põhinev ventilatsiooni jahutus ja eelsoojendus. Airoboti unikaalsuse tõttu on võimalik ühe kalorifeeriga kasutada kahte erinevate lahendust. Airobot seade lülitab tsirkulatsioonipumpa ning juhib ringlust kalorifeeris. Süsteem ühendatakse otse pinnasekontuuri ning kalorifeeris ringleb soojuskandja. Eeldab pinnasekontuuri olemasolu.

Talvine eelsoojendus

Võimaldab eelsoojendada väljast tulevat õhku, mis vähendab seadme talvist energiatarvet.

Suvine jahutus

Soe õhk jahutatakse maha ning ventilatsiooniseade suunab jaheda õhu möödapääsu klapi kaudu soojusvahetist mööda otse tuppa. Lisaks võimaldab süsteem suvisel ajal soojust viia maapinda tagasi (valmistuda uueks kütteperioodiks) ning selle tõttu ka talvisel ajal maasoojuspumba kasutegur on kõrgem.


Automaatika

  • Suvisel ajal saab valida soovitud siseruumi temperatuuri, selle saavutades lülitatakse jahutus automaatselt välja.

  • Airobot ventilatsiooniseade jälgib ja kontrollib, et sissepuhke õhutemperatuur ei läheks lubatust madalamaks. Madalaima lubatud sissepuhketemperatuuri arvutab seade reaalajas kastepunki valemitega, selle tõttu on välistatud ka kondensatsiooni teke torustikule.


Muu

  • Kalorifeer paigutatakse välisõhu torustiku ja seadme vahele. Tsirkulatsioonipump ei ole komplektis, õige pumba valimiseks konsulteerida küttespetsialistidega.

  • Ventilatsioonisüsteemi õhuhulgad ruumide kaupa on väga väikesed ning antud süsteem ei vasta jahutuses kehtestatud normidele. Lahendus võimaldab küll siseruume mõnevõrra jahutada, kuid ei ole võrreldav näiteks konditsioneeriga või muu sarnase jahutussüsteemiga.

  • Suve jooksul võib pinnas üles soojeneda ning soojuskandja temperatuur tõuseb pidevalt ning lõpuks võib juhtuda, et pole enam jahutusenergiat maapinnast saada.

  • Suvisel ajal võimaldab süsteem soojust viia maapinda tagasi (valmistuda uueks kütteperioodiks) ning selle tõttu ka talvisel ajal maasoojuspumba kasutegur on kõrgem.


Tehniline

  • Kalorifeer on saadaval kahes variandis: 160mm ja 200mm ühendustorude diameetriga.

  • Nõutav paigaldada enne kalorifeeri filtrikassett, et kaitsta seadeldist suurema mustuse eest. 160mm puhul FD 160 ja 200mm puhul FD 200.

KONTAKT

E-mail: info@airobothome.com
Telefon: +372 513 3745
Aadress: Suur Sõjamäe 37a, Rae vald, 75322

Liitu uue toote teavitusega