Tekniska specifikationer

Airobot S1

Luftflöde upp till 400m3/h (111L/s)
Upp till 170m2 ventilerad yta
S1 HRV: Ventilationsaggregat med värmevinning
S1 ERV: Ventilationsaggregat med värme- och
För väggmontering

Airobot S2

Luftflöde upp till 500m3/h (139L/s)
Upp till 250m2 ventilerad yta
S2 HRV: Ventilationsaggregat med värmevinning
S2 ERV: Ventilationsaggregat med värme- och
För väggmontering

Värmeväxlare

Airobot S1 / Airobot S2

Motströms plattvärmeväxlare med värmeåtervinning

Värmeåtervinningens effektivitet S1 92,6% / S2 92,2% (70% luftflöde)

Värmeväxlare

Airobot S1 ERV / Airobot S2 ERV

Motströms plattvärmeväxlare med fukt- och värmeåtervinning

Värmeåtervinningens effektivitet S1 ERV 87,0% / S2 ERV 85,1% (70% luftflöde, kombinerad med fuktåtervinning)

Fuktåtervinningens effektivitet S1 ERV 54,2% / S2 ERV 53,2% (70% luftflöde)

Motorer

EC-centrifugalmotorer

Steglös hastighetsreglering 0 – 100% i det automatiska läget, 0 – 10 hastighetssteg i det manuella läget

Airobot S1 2 x 118W, Airobot S2 2 x 163W

Egenskaper

Inbyggda sensorer: CO2, VOC, 4 för lufttemperatur och luftfuktighet

Närvarodetektering och energisparläge – i samverkan mellan flera sensorer detekterar Airobot närvaro av människor i rummen. Vid behov övergår enheten automatiskt till energisparläget

Inbyggt frostskydd (förvärme), märkeffekt 1.35kW, PTC 0 – 100% styrning

Fuktläge – enheten övergår automatiskt till en högre hastighet om en snabb höjning av luftfuktigheten upptäcks

Automatisk förbikopplingsventil (bypass) för sommarsäsongen

Autonom styrning – smart motorstyrning garanterar bra inomhusklimat och maximal energibesparing

Övertrycksläge – enheten övergår tillfälligt till övertryck, möjlighet till automatisk omkoppling med hjälp av en trycksensor t.ex. vid start av spisfläkten

Luftningsläge – enheten övergår tillfälligt till maxhastigheten för snabb luftning av rummen

Styrning

Styrning via iOS- och Android-mobilappen (internetuppkoppling krävs) – möjliggör styrning av enhetens samtliga funktioner och inställningar utan att någon separat styrpanel krävs för enheten

Väggmonterad styrpanel VB2 (tillval)

Väggmonterad touch-styrpanel Touch 4 (tillval, lanseras 2022)

Protokoll Modbus RTU och Modbus TCP för husautomatiken

Övrigt

Rörkopplingar S1 160mm, S2 200mm

⌀32mm koppling för kondensatavrinning. Montering av kondensatavrinning krävs inte vid S1/S2 ERV-modeller (i normala förhållanden). Avrinning krävs dock vid hög luftfuktighet. Rådgör med återförsäljaren.

Panelfilter: frånluft ePM10 55% (M5) / uteluft ePM10 55% (M5)

Förpackningens mått 60x80x131cm, vikt 60kg

Garanti 2 aastat

CE-certifikat

Enheten har genomgått mätningar på ett oberoende ackrediterat laboratorium och uppfyller kraven enligt Europeiska unionens gällande ekodesigndirektiv

Tillval

Kapacitetsstyrning av extern extrautrustning, bl.a. bergvärmebaserad förvärme och kyla

Tryckomkopplare – möjliggör automatisk omkoppling av ventilationsaggregatet till övertrycksläget vid start av spisfläkten

Partikelsensor (PM-sensor)

Möjlighet till trådlöst internet (WIFI) med hjälp av en extramodul (om nätkabeln inte når fram till enheten)

Färg

Vit
Svart

Mått och rörplacering

1. Tilluft
2. Frånluft
3. Avluft
4. Uteluft

1. Avluft
2. Uteluft
3. Tilluft
4. Frånluft

Energimärkningar

Airobot S1
Airobot S2 ERV
Airobot S2
Airobot S1 ERV

Leveransinnehåll

1 ventilationsaggregat Airobot

1 strömkabel med stickproppsanslutning för enheten, längd 2m (C19)

1 väggram med 5 st 6x50mm skruvar inkl. pluggar

1 kondensatavrinningsventil

Dokumentation

Blev Du intresserad?

Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till användningen av cookies för att underhålla webbplatsens grundläggande funktioner och för att lagra användarinställningar.

Save preferences More info