Tekniska specifikationer

Airobot V3

Luftflöde upp till 309m3/h (86L/s)
Upp till 140m2 ventilerad yta
Ventilationsaggregat med värmevinning
För väggmontering

Airobot V3 ERV

Luftflöde upp till 286m3/h (80L/s)
Upp till 140m2 ventilerad yta
Ventilationsaggregat med värme- och fuktåtervinning
För väggmontering

Värmeväxlare

Airobot V3

Motströms plattvärmeväxlare med värmeåtervinning

Värmeåtervinningens effektivitet V3 89% (70% luftflöde)

Värmeväxlare

Airobot V3 ERV

Motströms plattvärmeväxlare med fukt- och värmeåtervinning

Värmeåtervinningens effektivitet V3 ERV 84% (70% luftflöde, kombinerad med fuktåtervinning)

Fuktåtervinningens effektivitet V3 ERV 66% (70% luftflöde)

Motorer

RadiCal EC-centrifugalmotorer

Flowgrid-teknik – ökad effektivitet och minskad ljudnivå

Steglös hastighetsreglering 0 – 100% i det automatiska läget, 0 – 10 hastighetssteg i det manuella läget

2 x 83W

Egenskaper

Inbyggda sensorer: CO2, VOC, 4 för lufttemperatur och luftfuktighet

Närvarodetektering och energisparläge – i samverkan mellan flera sensorer detekterar Airobot närvaro av människor i rummen. Vid behov övergår enheten automatiskt till energisparläget

Inbyggt frostskydd (förvärme), märkeffekt 1.35kW, PTC 0 – 100% styrning

Fuktläge – enheten övergår automatiskt till en högre hastighet om en snabb höjning av luftfuktigheten upptäcks

Automatisk förbikopplingsventil (bypass) för sommarsäsongen

Autonom styrning – smart motorstyrning garanterar bra inomhusklimat och maximal energibesparing

Övertrycksläge – enheten övergår tillfälligt till övertryck, möjlighet till automatisk omkoppling med hjälp av en trycksensor t.ex. vid start av spisfläkten

Luftningsläge – enheten övergår tillfälligt till maxhastigheten för snabb luftning av rummen

Styrning

Styrning via iOS- och Android-mobilappen (internetuppkoppling krävs) – möjliggör styrning av enhetens samtliga funktioner och inställningar utan att någon separat styrpanel krävs för enheten

Väggmonterad styrpanel VB2 (tillval)

Väggmonterad touch-styrpanel Touch 4 (tillval, lanseras 2022)

Protokoll Modbus RTU och Modbus TCP för husautomatiken

Övrigt

Rörkopplingar 125mm

⌀32mm koppling för kondensatavrinning. Montering av kondensatavrinning krävs inte vid V3 ERV-modeller (i normala förhållanden). Avrinning krävs dock vid hög luftfuktighet. Rådgör med återförsäljaren.

Panelfilter: frånluft ePM10 55% (M5) / uteluft ePM1 55% (F7)

Förpackningens mått: 80 x 60 x 60 cm, vikt 45kg

Garanti 2 år

CE-certifikat

Enheten har genomgått mätningar på ett oberoende ackrediterat laboratorium och uppfyller kraven enligt Europeiska unionens gällande ekodesigndirektiv

Tillval

Kapacitetsstyrning av extern extrautrustning, bl.a. bergvärmebaserad förvärme och kyla

Tryckomkopplare – möjliggör automatisk omkoppling av ventilationsaggregatet till övertrycksläget vid start av spisfläkten

Partikelsensor (PM-sensor)

Möjlighet till trådlöst internet (WIFI) med hjälp av en extramodul (om nätkabeln inte når fram till enheten)

Färg

Vit
Svart

Mått

Mått och rörplacering

1. Tilluft
2. Frånluft
3. Avluft
4. Uteluft

1. Avluft
2. Uteluft
3. Tilluft
4. Frånluft

Energimärkningar

Leveransinnehåll

1 ventilationsaggregat Airobot
1 strömkabel med stickproppsanslutning för enheten, längd 2m (C19)
1 väggram med 5 st 6x50mm skruvar inkl. pluggar
1 kondensatavrinningsventil
Dokumentation

Blev Du intresserad?

Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till användningen av cookies för att underhålla webbplatsens grundläggande funktioner och för att lagra användarinställningar.

Save preferences More info