Head Airobot seadmete kasutajad

Kõik internetivõrku ühendatud Airobot ventilatsiooniseadmed on saanud järjekordse tarkvarauuenduse (1.15). Seekord on põhirõhk pandud automaatikarežiimi optimeerimisele ning loodud on mitu uut funktsiooni:

  • Automaatrežiimis on tutvustatud mitu uut parameetrit, mida saab vastavalt soovile muuta: üleliigse niiskuse režiimi minimaalne kiirus, suvise jahutuse minimaalne kiirus ning energiasäästurežiimi tööfunktsioon
  • Energiasäästurežiim: võimalus lülitada automaatrežiimi, alati tööle või välja. Automaatrežiimis seade suvisel ajal ei lülitu energiasäästurežiimi, tihti on suvisel ajal soov rohkem ventileerida kui näiteks talvisel ajal. Samas on alati võimalus endiselt ka suvisel ajal aktiveerida energiasäästurežiim või see täiesti välja lülitada.
  • Suvise jahutuse minimaalne kiirus: kui seade tuvastab, et välisõhk on madalam kui toatemperatuur, siis nüüd pärast uuendust saab seadistada enda soovitud minimaalse töökiiruse selles olekus. See režiim võimaldab oluliselt rohkem ruume jahutada, kui enne automaatrežiimis seade seda suutis.
  • Üleliigse niiskuse režiim aktiveerub alati kui näiteks kasutatakse dušširuume ja toimub niiskuse mõningane tõus. Varasemalt Airobot reageeris sellele sekunditega ning lülitus kiiremaks – pärast uuendus saate te ise seadetest valida soovitud kiiruse.

Abiportaalist leiab alati uusima versiooni kasutusjuhendist, kus on ka uued funktsioonid ja nende täpsem tööpõhimõte lahti seletada.

Täname kliente, kes on andnud meile tagasisidet. Tagasiside võimaldab meil seadet veel nutikamaks ja paremaks teha. Airobot seadmed uuendavad tarkvara automaatselt kasutaja sekkumiseta, piisab seadme internetivõrku ühendamisest.