Airobot Logo
ESTLanguage Switcher Arrow Down

Börsiteade: Aktsionäride  otsused – üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

                           

Airobot Technologies AS, registrikood 16405978, aadress Suur-Sõjamäe tn 37a, 75322, Rae vald, Eesti (edaspidi Selts)  juhatus avaldas 19. mail 2023  vastavalt äriseadustiku § 2991 lõigetele 1, 2 ja 3  Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 2. juunil 2023, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 2 613 aktsionäri, kellele kuulub kokku 2 511 067 aktsiat.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 9. juunil 2023 hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis kokku 2 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 2 037 778 häält, mis moodustab kokku 81,15% aktsiatega määratud häältest.

Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgneva otsuse

  1. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine.

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2022. a majandusaasta kahjum summas 388 248,00 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Otsuse poolt anti 2 037 731 häält, st 81,15% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli  473 289 häält, st 18,85% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid oli 47 häält, st 0% aktsiatega esindatud häältest.

Heiki Aulik

Airobot Technologies AS juhatuse liige

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo