Airobot Logo
ESTLanguage Switcher Arrow Down

Eelküte ja jahutus ventilatsioonile

Airoboti kalorifeer

Kalorifeeriga säästate kütmisele ja jahutamisele kuluvat energiat. Airoboti kalorifeer võimaldab suvel elamist jahutada ning talvel soojendada.

Kalorifeeri on võimalik paigaldada kahte moodi.
Kalorifeer paigaldatakse kas ennem või peale ventilatsiooniseadet – valikul tuleks lähtuda paigaldusvõimalustest ja küttesüsteemist.

Talvine eel- või järeleküte
Eelküte võimaldab eelsoojendada väljast tulevat õhku, mis vähendab seadme talvist külmumiskaitsele kuluvat energiat. Lisaks jõuab soojenenud õhk ka tuppa, mis vähendab omakorda kütmisele kuluvat energiat. Järelküte

Suvel eel- või järeljahutus
Väljast võetav soe õhk jahutatakse maha ning ventilatsiooniseade suunab jahutatud õhu möödapääsu klapi kaudu soojusvahetist mööda otse tuppa. Lisaks võimaldab süsteem suvisel ajal soojust viia maapinda tagasi (valmistuda uueks kütteperioodiks) ning selle tõttu ka talvisel ajal maasoojuspumba kasutegur on kõrgem.

Kuidas kalorifeer toimib
Kalorifeer on sisuliselt radiaator, kus sees ringleb vesi (või külmaine). Kalorifeer jahutab või soojendab väljast tulevat värsket õhku, mis puhutakse elamisse. Airoboti ventilatsiooniseadme tarkvara juhib jahutusvedelikku automaatselt vastavalt vajadusele.

Automaatika

Suvisel ajal saab valida soovitud siseruumi temperatuuri, selle saavutades lülitatakse jahutus automaatselt välja.

Airobot ventilatsiooniseade jälgib ja kontrollib, et sissepuhke õhutemperatuur ei läheks lubatust madalamaks. Madalaima lubatud sissepuhketemperatuuri arvutab seade reaalajas kastepunki valemitega, selle tõttu on välistatud ka kondensatsiooni teke torustikule.

Juhtimiseks tuleb eraldi lisada välise seadmete juhtimise moodul (VC-EXT).

Muu

Tsirkulatsioonipump, ajam või ventiil juhtimiseks ei ole komplektis, õige juhtseadme valimiseks konsulteerida küttespetsialistidega.

Ventilatsioonisüsteemi õhuhulgad ruumide kaupa on väga väikesed ning antud süsteem ei vasta jahutuses kehtestatud normidele. Lahendus võimaldab ventilatsioonisüsteemi sissepuhketemperatuuri jahutada, kuid ei ole võrreldav näiteks konditsioneeriga või muu sarnase jahutussüsteemiga.

Kui jahutus on kõige tähtsam, siis on soovituslik paigalda kalorifeeri alati sissepuhketorustikku kuna sealt on võimalik saavutada kõige kõrgem efektiivsus.

Maaküttekontuuriga ühildades võib suve jooksul pinnas üles soojeneda ning soojuskandja temperatuur tõuseb pidevalt ning lõpuks võib juhtuda, et pole enam jahutusenergiat maapinnast saada. Suvisel ajal võimaldab süsteem soojust viia maapinda tagasi (valmistuda uueks kütteperioodiks) ning selle tõttu ka talvisel ajal maasoojuspumba kasutegur on kõrgem.

Tehniline

Kalorifeer on saadaval kolmes variandis: 160mm, 200mm ja 250mm ühendustorude diameetriga.

Kalorifeeri paigaldusel välisõhu torustikku on nõutav paigaldada enne kalorifeeri filtrikassett, et kaitsta seadeldist suurema mustuse eest. Suurus vastavalt kalorifeerile kas FD 160mm, 200mm või 250mm.

Paigaldus

Kalorifeeri paigaldamine
FunktsioonEelküte ja eeljahutusJärelküte ja järeljahutus
Paigalduse asukohtKalorifeer välisõhu torustikus eelkütte ja jahutusenaJärelküte ja järeljahutus
Mis süsteemiga sobib?Eeljahutust saab teha kõige efektiivsemalt ainult Airobot S1/S2 mudeliga kuna see seade on varustatud 100% möödapääsuklapiga. Teiste mudelite puhul eeljahutuse võimekus on piiratud.

Sobilik ainult maaküttega, ühendatakse maaküttekontuuri järgi ning kalorifeeris ringleb külmaine[1]

Sobilik kasutada kõikide küttelahendustega, ühendatakse kütteringi ning ta kasutab sama vett, mida kasutab küttesüsteem.
ÜhendusÜhendatakse maaküttekontuuri järgiÜhendatakse küttesüsteemi järele
EeldusMaakontuur peab olema maapinnas teatava varuga, et kalorifeeri võiks samuti sealt energiat ammutada.

Kalorifeeri vee-torustik peab olema isoleeritud, vastasel juhul tekib torustiku pinnale kondensaatvesi, mis võib kahjustada hoone konstruktsioone

Sissepuhketorustik on soovituslik isoleerida

Soojuspump peab olema suuteline tootma jahutusvett

Kalorifeeri vee-torustik peab olema isoleeritud, vastasel juhul tekib torustiku pinnale kondensaatvesi, mis võib kahjustada hoone konstruktsioone.

Sissepuhketorustik on soovituslik isoleerida

JahutusVõimaldab tasuta maapinnast ammutada jahutusenergiat. Horisontaalsete maakontuuride puhul võib jahutusenergiat jaguda ainult mõni nädal hooaja kohta, vertikaalaukude puhul on tavaliselt jahutusenergia lõputu. Jahutatud õhk suunatakse möödapääsu klapi kaudu soojusvahetist mööda otse sissepuhkesse, S1/S2 mudelite puhul 100%selt, teiste mudelite puhul osaliselt.
Topelt jahutus

See võimaldab kuumadel suvapäevadel teha veel efektiivsemat jahutust kuna siis väljast tulev kuum õhk jahutatakse soojusvahetis kõigepealt maha toast välja tõmmatava õhuga (soojusvahetus toimub vastupidi). Seejärel liigub juba natukene jahutatud õhk edasi kalorifeeri kus jahutatakse see veel rohkem maha.

Olenevalt kütteallika ja küttesüsteemi võimalustest on võimalik kalorifeeris kasutada sama vett, mis on kasutuses põrandakütte või -jahutuses. Maksimaalse jahutusvõimsuse saamiseks võib tekitada kalorifeerile eraldi jahutusvee ringlus, mis on seadistatud võimalikul madalaks. Põrandajahutuse puhul üldjuhul ei ole lubatud madalam vee temperatuur kui 18 kraadi.

Airoboti ventilatsiooniseadmel on võimalik seadistada minimaalne lubatud sissepuhketemperatuur. Vajalik on paigaldada sissepuhkele pärast kalorifeeri lisa andur.

Lubatud minimaalne sissepuhketemperatuuri arvutus toimub automaatselt vastavalt kastepunktile: ventilatsiooniseade jälgib pidevalt ruumide õhuniiskust ja temperatuuri ja reguleerib vastavalt sellele.

Võimalik on ka seadistada enda määratud lubatud minimaalne temperatuur

Kui kasutatakse madalama temperatuuriga jahutusvedelikku kui 18 °C (madalam kui põrandasse lubatud minimaalne), siis kalorifeeri juhtimiseks ühendada süsteemi 2-tee või 3-tee ventiil ja kasutada 0-10V juhtimisega 24V ventiilajamit (müüakse lisana), selline ventiilajam võimaldab sujuvalt sissepuhketemperatuuri juhtida

Kui jahutusvedeliku temperatuur on 18 °C või rohkem või kasutatakse sama jahutusvett, mis ringleb ka põrandajahutuses, siis juhtimiseks: ühendada süsteemi 2-tee või 3-tee ventiil ja kasutada 0-10V (soovituslik) või ON/OFF tüüpi ventiilajamit või solenoid-ventiili

 

EelsoojendusKui välisõhk on miinuskraadides, võimaldab eelsoojendada välisõhku, et ventilatsiooniseade kasutaks vähem elektrilist eelsoojendust. Efektiivsus sõltub maapinna temperatuurist.Eelsoojendust teha ei saa
JärelsoojendusJärelsoojendust teha ei saa
Kuigi Airobot ventilatsiooniseadmed on väga kõrge soojustagastusega, siis ventilatsiooniseadme tekitatud õhuvahetus külmadel talveilmadel alati jahutab mõne võrra ruume ja suurendab küttekulusid (võrreldes mitte ventileerimisega, mis on loomulikult tänapäeval välistatud). Järelkütte süsteem võimaldab sissepuhkeõhu temperatuuri tõsta ning seeläbi saavutab hoone veel kõrgema energiaefektiivsuse. Võimaldab säästa küttekuludelt. Talveperioodil võib kalorifeeris kasutada sama küttevett, mis ringleb vesipõrandaküttes.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo