Ventilatsiooniseadme sertifitseerimise üheks osaks on erinevad laborikatsed, et määratleda seadme täpsed omadused ning veenduda seadme töökindluses erinevates kliimavõõtmetes. Euroopa Liidu ökodisaini direktiiv määratleb kõikidele ventilatsiooniseadmetele miinimumnõuded ning ka protseduuri,  kuidas iga uus toode tuleks mõõdistada. Ventilatsiooniseadmete osad kuid mitte kõik testid on:

  • Külma kliima test, kus seade pannakse ööpäevaks tööle -15 kraadises külmas, et veenduda seadme sobivuses külma kliimasse.
  • Soojus- ja niiskustagastuse määramine: 7 kraadise välisõhu ja 70% õhuhulga juures mõõdetakse seadme soojus- ja niiskustagastuse suhtarvud.
  • Erinevad akustilised mõõtmised, sh heli läbi kesta ning torustikku.
  • Seadme sisemine ja väline õhuleke.
  • Õhuhulkade mõõdistamine erinevate süsteemirõhkude juures.

Näilisel lihtne soojustagastusega ventilatsiooniseade on tegelikult üks väga keerukas masin. Airobot tegeleb igapäevaselt olemasolevate toodete täiustamisega ning ka uute arendamisega. Oleme loonud võimekuse ise sarnaselt laboritingimustele seadet mõõdistada, mis võimaldab kiirendada tootearenduse protsessi. Väga tähtis osa ventilatsiooniseadme efektiivuses osas on ka tarkvara, mille arendus toimub pidevalt. Näiteks oleme viimase kahe aasta jooksul lihtsalt üle õhu tarkvarauuenduste kaudu parandanud seadme töökindlust ning ka efektiivsust vähemalt 20%.

Lõpptoote mõõdistamine toimub alati sõltumatu kolmanda osapoole akrediteeritud laboris.