Airobot Logo
ESTLanguage Switcher Arrow Down

Tarkvarauuendused

Back arrow Tagasi

Airobot meeskond töötab pidevalt selle nimel, et teha tooteid veelgi targemaks, paremaks ning energiasäästlikumaks. Kõik uuendused toimuvad automaatselt ning vajalik on Airobot tooted  internetivõrku ühendada. Esimesena saavad alati uusima tarkvara seadmed, millel on aktiveeritud “Liitu BETA programmiga” mobiilirakenduses.

Küttejuhtimise termostaadid 230V

BETA! Tarkvara V1.11 () – 25 veaparandust, täiendust või uut funktsionaalsust, olulisemad on:

 • Uus: seadistada ajagraafikuid sättepunktidele ja töörežiimidele, näiteks iga päev kella 10:00 kuni 17:00 oleks kodus 21 kraadi, teistel kellaaegadel 22 kraadi. Seadistada saab ainult mobiilirakenduse kaudu, tugi on tulemas hiljem mobiilirakenduse uuenduse käigus.
 • Uus: TPI algoritm, võimaldab teha põranda kütmist täpsemaks ja efektiivsemaks. Võimalik valida kahe juhtimismeetodi vahel: hüstereesis (vaikimisi) või TPI tark juhtimine.
 • Täiendus: võimalik valida põrandaanduri takistusväärtus, eelnevalt oli see 10kOhm, kuid termostaadi asendamisel mõne vanemaga võib olla põrandaanduri väärtus muu, nüüd saab valida ka muud väärtused.
 • Uus: võimalik seadistada temperatuuri sättepunktile lubatud minimaalne või maksimaalne temperatuur: näiteks avalike või üüripindade puhul
 • Uus: termostaat näitab nüüd kellaaega ja kuupäev teave vaates, see info tuleb automaatselt serverist kui termostaat on internetivõrku ühendatud. Kasutaja seadistama ei pea.
 • Uus: avariirežiim – kui termostaadil peaks tekkima rike (näiteks temperatuuriandur läheb häiresse), siis hakatakse ajamit lülitama intervalliga 15 minutit sees, 8 minutit väljas.
 • Täiendus: Lokaalne API – getStatuses TAG_SETPOINT_TEMP näitab alati temperatuuri, mis on parasjagu termostaadi kütte sättepunktina kasutusel
 • Täiendus: kui kodus on mitu sama nimelist Wifi võrku (AP-d), siis edaspidi termostaat arvestab neid ühe võrguna ning ühendub alati tugevaima signaaliga ruuteri külge.
 • Täiendus: menüüs navigeerimisel saab nüüd üles alla liikuda kiiremini, olles esimesel valikul ja vajutades nool vasakule liigub valik viimasele.
 • Parandus: mõnikord harva võis olla probleeme ekraani käivitumisega ning seetõttu termostaat võis jääda halvatud olekusse, nüüd edaspidi termostaat käivitub alati ja kuvab mobiilirakenduses ekraani häire, lisaks punane LED tuli hakkab vilkuma termostaadi taga
 • Täiendus: termostaadi käivitudes kuvatakse Airobot logo all tarkvaraversioon ja toote nimetus.

Tarkvara V1.8 (juuni 2023) – 7 veaparandust, täiendust või uut funktsionaalsust, olulisemad on:

 • Parandatud: ekraanil kuvatud riistvara number võis mõnel juhul olla vale
 • Parandatud: mõnikord harva võis termostaat lõpetada töötamise ja vajada taaskäivitust

Tarkvara V1.7 (mai 2023) – 18 veaparandust, täiendust või uut funktsionaalsust, olulisemad on:

 • Uus: peamenüü kujundus
 • Uus: ajami regulaarse lülitamise funktsionaalsus katlvakivi vältimiseks
 • Uus: Lokaalne API (dokumentatsioon leitav Abi alamlehelt)
 • Parandatud: mõnikord võisid puutetundlikud nupud lõpetada töötamise
 • Parandatud: tehaseseadistust taastades võis termostaat parooli unustada, nüüd saab seda taastada võttes ühendus kasutajatoega.

 

Ventilatsiooniseadmed

V01 seadme on toodetud enne 07.2021 kuupäeva, V02 hilisemalt. Iga tarkvaraversioon on eriline ja uuendusi on palju: nimekirjas toome välja ainult uuendused, mis võiks toote kasutajale huvi pakkuda.

BETA! Ventilatsiooniseadme tarkvara V2.18 531 (august 2023, ainult V02.. mudelid) – 3 veaparandust, täiendust või uut funktsionaalsust, olulisemad on:

 • Uus: Airobot ruumiandurid ja termostaadid edastavad õhukvaliteedi näidu ventilatsiooniseadmetele
 • Parandatud energiasäästurežiimi aktiveerimine
 • Täiendus: oluliselt paremaks tehtud õhuniisuti juhtimise loogika

Ventilatsiooniseadme tarkvara V2.17 529 (august 2023, ainult V02.. mudelid) – 9 veaparandust, täiendust või uut funktsionaalsust, olulisemad on:

 • Uus: VC-EXT laiendusmooduli juhitimise tugi
 • CO2 anduri käsitsi kalibreerimise võimekus
 • Uue generatsiooni temperatuuri-õhuniiskuse andurite tugi (uutel seadmetel toodetud alates juuli 2023)
 • Täiendus: ülerõhurežiimis mõnikord ventilaatorite töösuhe ei muutunud
 • VE1 juhtpult: ekraan lülitab välja kui ei kasutata pikemat aega, võimalik välja lülitada see funktsionaalsus seadetess

Ventilatsiooniseadme tarkvara V2.15 527 (jaanuar 2023) – 10 veaparandust, täiendust või uut funktsionaalsust, olulisemad on:

 • Uus: VE1 juhtpuldi täielik tugi sh üle õhu uuendused. Uus juhtpult ühildub ainult V02.. seadmetega
 • Oluliselt täiendatud targa küttekeha juhtimise algoritmi, mis teeb selle juhtimise paremaks ja täpsemaks sh väheneb energiatarve
 • Täiendus: andurite töö tehtud stabiilsemaks, seade ei tohiks minna nii kergesti ekslikult anduri-häiresse
 • Täiendus: õhuniisuti loogika parandused
 • Täiendus: mootorite häiret kuvati ekslikult liiga tihti isegi kui probleemi ei esinenud
 • Parandus: eelkütte loogikas vea parandus, mis mõnikord harva võis seadme peatada ekslikult

Ventilatsiooniseadme tarkvara V2.14 526 (august 2022) – 5 veaparandust, täiendust või uut funktsionaalsust, olulisemad on:

 • Uus: uuendatud tolmuosakeste sensori mudeli integratsioon ja tugi
 • Täiendus: juhtpuldi “ABOUT” menüüs kuvatakse seadme ID, et oleks kergem seadet tuvastada
 • Veaparandus: teatud tingimustel võisid osad seadmed ilma põhjuseta minna häiresse ja seiskuda kui olid liiga pikalt järjest töötanud.

Ventilatsiooniseadme tarkvara V2.13 525 (juuni 2022) – 15 veaparandust, täiendust või uut funktsionaalsust, olulisemad on:

 • Uus: seade annab teada miks ta mingil põhjusel töötab kiiremini, aeglasemini või üldse on seisma jäänud (mobiilirakenduse tugi lisandumas tulevikus)
 • Täiendus: suvise möödapääsu klapi avamiseks eemaldatud tingimus “soovitud temperatuur”. Uued tingimused avamiseks on, et välistemperatuur peab > 13 kraadi ja väljas õhuvõtu temperatuur peab olema madalam kui toast väljatõmbel.
 • Täiendus: võimalus automaatne ventilaatorite tasakaalustamine välja lülitada
 • Täiendus: seade reageerib nüüd järsule niiskuse tõusule ka siis, kui töötab energiasäästurežiimis
 • Täiendus: seade on nüüd tuvastatav lokaalses internetivõrgus “Airobot-Ventilation” nimega
 • Veaparandus: V02 seadmete CO2 näit võis jääda mõnikord harva ühele kindlale näidule kinni
 • Veaparandus: aurupõhise õhuniisuti kasutuse puhul juhtpult annab teada kui vajalikud ühendused pole loodud
 • Veaparandus: V01 seadmete CO2 näit võis seadme voolu katkemisel ennast automaatselt kalibreerida “400-le”, tehtud parandus mis aitab seda vältida (vajalik seadistada, võtta ühendus kasutajatoega kui see probleem esineb)
 • Veaparandus: seade ei lubanud panna õhuniiskuse piirmäära sättepunkti üle 50%

Ventilatsiooniseadme tarkvara V2.12 524 (mai 2022)

 • Veaparandus: juhtpuldist võis olla ventilaatorite tasakaalustamine häiritud

Ventilatsiooniseadme tarkvara V2.11 523 (veebruar 2022)

 • SMART HEATER funktsionaalsus lisatud ka V01 (toodetud enne 07.2021) seadmetele
 • Lisatud CO2 sensori käsitsi rekalibreerimise võimekus
 • Parandatud on HRV mudelitel külmakindlust
 • Efektiivsuspõhine autobalanseerimine deaktiveeritakse 30 minutiks kui toimub ventilaatorite töösuhte reguleerimine (tasakaalustamisel)

Ventilatsiooniseadme tarkvara V2.10 522 (detsember 2021)

 • Uus funktsioon (BETA): SMART HEATER: Eelküte (külmumiskaitse) juhtimine 0-100% endise ON/OFF tüübi asemel. Esialgu aktiveeritud üksikutel V02 seadmetel, V01 seadmetele lisandumas hilisemas tarkvaras. 0-100% juhtimine võimaldab ventilatsiooniseadme energiatarvet vähendada mitukümmend protsenti.
 • V02 seadmete väljatõmbeõhu õhutemperatuuri ja -niiskuse näit on nüüd oluliselt täpsem.
 • Ventilaatorid: parandatud viga kus harvadel juhtudel võis seade anda ekslikult “FAN1/FAN2 error”. Samuti tehtud automaatne taaskäivitus häire ilmnemisel.
 • Parandatud viga kus mõnel harval juhul võis pikalt seisma jäänud seade uuesti käivitamisel anda eksliku “Low suppy temp” veateate.
 • Tõstetud on kõikide ventilatsiooniseademe minimaalne kiirus 1100PPM asemel 1300PPM peale (pöörded). Külmade ilmade puhul on nõutud, et õhk liiguks mõnevõrra kiiremini torustikus.

Ventilatsiooniseadme tarkvara V2.09 521 (november 2021)

25 parandust, täiendust või uut funktsionaalsust, olulisemad on:

 • CO2, VOC ja PM sensorite näit on tehtud stabiilsemaks ja täpsemaks
 • Parandatud on sensorite töökindlus ning ka automaatne taaskäivitus häire korral
 • Lisatud on soojustagastuse efektiivsuse näit – mobiilirakendus hakkab seda tulevikus kuvama

Ventilatsiooniseadme tarkvara V2.08 520 (oktoober 2021)

16 parandust, täiendust või uut funktsionaalsust, olulisemad on:

 • Energiasäästurežiim: alates 07.2021 (V02..) toodetud seadmetel lülitub seade automaatrežiimis energiasäästurežiimi kui CO2 tase on alla 550PPM, eelneva generatsiooni (V01..) seadmetel kui on alla 450PPM.
 • Modbus TCP staatilise IP seadistamine on parandatud.
 • Fireplace (ülerõhurežiim) on nüüd alati juhtpuldis nähtav, eemaldatud on funktsioon kus seda sai peita.
 • Parandatud on viga kus teatud tingimustel võis seade automaatselt taaskäivituma jääda kui Airoboti serveriga ühendus kadus.
 • OTAU ehk üle õhu tarkvarauuendus on nüüd stabiilsem ja veakindlam.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo